Fleire søkealternativ
NO Norwegian mini b1db1943f1c65ae1941a3f1475856c40d86ad73df2117d90e62acfd41915bcac ENG English mini 52f7fb290ac8dfbbba2b6ebd617f766a98d35a8618cb879cfee31b55b66f612c
 0061 553 adecco
Adecco Norge AS
 • Flora
 • 47478489
 • Linda Aukland

Adecco tilbyr fleksibel og spesialisert bemanning siden vi har både lokal forankring og i tillegg er landsdekkande. Vi jobbar med rekruttering, personalutleige og omstilling og endring.

Ekspertiseområder

 • Bemanning

Referansekunder

 • Saga Fjordbase
 • Statoil
 • Åsen og Øverlid AS
 • Fjord1
 • Global Maritime
 • Maritim Forening Sogn og Fjordane
 • NorSun
 • Lutelandet
 • Enivest
 • Sparebanken Vest

Sertifisering: Achilles,Sellicha,ISO

Segment i oljesektoren
Operasjonelle og fagretta tenester
 0059 555 batbygg
Båtbygg AS
 • Vågsøy
 • 91776436
 • Kenneth Sekkingstad

Med over 70 år i drift, har Baatbygg posisjonert seg som eit av dei leiande verfta i Noreg for konvertering, reparasjon og vedlikehald av skip innan områda fiskeri, offshore og seismikk. Nokon av verdas leiande reiarlag er faste kundar, og det stadfestar vår posisjon i marknaden. Besøk vår nettside for å finne lengde og breidde på dokk, skipshall og slipp.

Ekspertiseområder

 • Engineering
 • Mekaniske arbeider Innredning
 • Stål og aluminiums arbeider
 • Rørsystemer
 • Overflatebehandling

Referansekunder

 • Havila
 • DOF
 • Island Offshore
 • Bourbon Offshore
 • Olympic
 • CGG
 • Subsea7

Sertifisering:

Segment i oljesektoren
Vedlikehalds-tenester
 0060 554 bilfinger
Bilfinger Industrial Services Norway AS
 • Bremanger
 • 57 66 25 75
 • Svein Arne Sandvik

Bilfinger Industrial Services Norway er ein tverrfagleg leverandør av industrielt vedlikehald, prosjektleiing & ingeniørtenester, verkstadproduksjon, og service. Vi leverer produkt og tenester til prosess-, olje og gassproduserande industri, energiprodusentar, infrastruktur og offentleg sektor. Vi ønsker å skape verdiar for våre kundar ved å tilby kostnadseffektive løysingar og auka tilgjenge på produksjonsutstyr. Helse, miljø og sikkerheit er ein viktig del av våre leveransar og konkurransekraft.

Sveisetenester og sveiseteknisk personell, ventilservice, kalibrering av strøymingsmålarar og revisjonsstansar og roterande maskineri.

Ekspertiseområder

 • Høypresisjonsmaskinering
 • Kalibrering av strømningsmålarar til subsea
 • Produksjon av marine AUV’ar

Referansekunder

 • National Oilwell
 • Westcon Yards
 • Statoil
 • Subsea Partner
 • Imenco
 • Technip
 • Apply Sørco
 • NOV
 • Kongsberg
 • FMC

Sertifisering: Achilles,Sellicha,ISO

Segment i oljesektoren
Vedlikehalds-tenester
Logo coast engineering as
Coast Engineering AS
 • Flora
 • +4790552049
 • Arne Stavøstrand

Coast Engineering AS er ei rådgjevande bedrift i Flora Kommune, og retter seg inn mot bedrifter; det offentlege og private kundar som har behov for teknisk eller administrativ assistanse av varierande omfang og karakter.

Ekspertiseområder

 • Gjennomføre tekniske oppdrag innafor mekaniske og maritime fag etter behov

 • Assistere/ vikariere for leiarfunksjonar etter behov

 • Utføre studiar av tekniske og administrative problemstillingar

 • Generell teknisk sakshandsaming; herunder kontraktsarbeid og innkjøp

 • Kvalitetsstyring generelt og i prosjekt, herunder assistanse for å: • Planlegge KS aktivitetar • Førebu sertifisering av KS-system • Gjennomføre interne og eksterne KS-revisjonar • Planlegge og utføre Ledelsens gjennomgang • Utføre Achilles registrering • Lage prosedyrer

 • Risikovurdering generelt og i prosjekt

Referansekunder

 • Elkem AS Bremanger Smelteverk
 • RAMCO
 • Coast Innovation
 • Norwegian Marine AS
 • WIS Eiendom AS

Sertifisering:

Segment i oljesektoren
Ingeniør-tenester
 0057 557 crewhandling
Crewhandling Sogn as
 • Hyllestad
 • 94054903
 • Jørgen Reed

Vi tilbyr bemanning. Blant våre medarbeidarar finn du ingeniørar, sveisarar, platearbeidarar, rørleggarar og mekanikarar. Vi tilbyr også elektro- og hydraulikktenester.

Ekspertiseområder

 • Bemanning

Referansekunder

 • Wartsila
 • Havyard
 • Westcon
 • Vard

Sertifisering: Achilles,ISO

Segment i oljesektoren
Operasjonelle og fagretta tenester
Daco
Daco Mekaniske AS
 • Sogndal
 • 90035485
 • Yngve Dahl

Vi tilbyr alle typar typar oppdrag innan sveising, platearbeid, industrirøyrlegging, maskinering og konstruksjonar.

Ekspertiseområder

 • Sveising
 • Platearbeid
 • Vannskjæring

Referansekunder

 • NOV
 • Head Energy
 • Luster Mekaniske

Sertifisering:

Segment i oljesektoren
Vedlikehalds-tenester
Innkjøp, konstruksjon og installasjon
Utstyr til plattform, flytande installasjonar og supplyfartøy
Subseautstyr og installasjonar
Transport og logistikk
 0056 558 dunlop
Dunlop Hiflex a/s
 • Flora
 • 23004832
 • Kjell M. Stubhaug

Vi leverer alt av hydraulikk som slangar, ventilar, motor og gir.

Vi leverer også slangar til brann- og lensepumper, mud, choke and kill, termoplast, umbilical “POD”. Dunlop Hiflex leverer også anna tilbehør til saumlause røyr 316, kilereimar, flatreimar, bunkringsslanger i alle dimensjonar, Todo matic, Mann Tech, hydraulikkolje, motorolje, spesialolje, Oceanic og Pelagic 50.

Ekspertiseområder

 • Hydraulikk slanger
 • Umbillical POD slanger
 • Service og vedlikehold
 • Oil Recovery slanger
 • Dump line

Referansekunder

 • Transocean
 • Frank Mohn
 • North Atlantic Drilling
 • Odfjell Drilling Seadrill
 • Subsea 7
 • Statoil
 • Saga Fjordbase
 • Yri Sand

Sertifisering: Achilles,Sellicha,ISO

Segment i oljesektoren
Vedlikehalds-tenester
Innkjøp, konstruksjon og installasjon
Subseautstyr og installasjonar
Seismikk og G&G
 0055 559 efinor
Efinor offshore Service AS
 • Førde
 • Dag Jøran Hjelmeland

Efinor Offshore Services tilbyr mekanisk produksjon som røyr-, sveis-, utrusting-, plate- og stålarbeid innan skips- og offshore industri.

Ekspertiseområder

 • Utrusting
 • Sveietenester

Referansekunder

 • Havyard
 • Westcon
 • Hellens
 • Aker Yards
 • STX
 • Kleven Verft

Sertifisering:

Segment i oljesektoren
Vedlikehalds-tenester
Operasjonelle og fagretta tenester
Erling haug
Erling Haug AS
 • Flora
 • 91590346
 • Øystein Hestvik

Erling Haug AS er en ledende leverandør av ståltau, løfteprodukter, fortøyning og skipsutstyr, basert på egenproduksjon og høykvalitets leverandører. I tillegg har vi et bredt servicetilbud som omfatter sakkyndig kontroll og reparasjoner innenfor kran og løfteteknikk, teknisk service, NDT og maritim service. Vi tilbyr lokal tilstedeværelse og en høy servicegrad fra våre avdelinger i Trondheim, Kristiansund, Harstad, Hammerfest, Florø og Sandnessjøen.

Ekspertiseområder

 • Løfteredskap
 • Skipsutstyr
 • Teknisk inspeksjon/NDT

Referansekunder

 • TechnipFMC
 • Island Offshore
 • Odfjell Drilling

Sertifisering: Achilles,ISO

Segment i oljesektoren
Vedlikehalds-tenester
Operasjonelle og fagretta tenester
Utstyr til plattform, flytande installasjonar og supplyfartøy
 0054 560 fjordpipe
Fjordpipe AS
 • Flora
 • 4791176623
 • Jon Åge Sande

Vi tilbyr prefabrikasjon og montasje av alle typar røyrsystem, samt mindre stålkonstruksjonar.

Ekspertiseområder

 • Rørproduksjon
 • Rørsveising
 • Montasje av rørsystemer

Referansekunder

 • Kleven Verft AS
 • Havyard Ship Technology AS
 • Bertel O.Steen Teknikk AS
 • Flora V & M AS

Sertifisering: Achilles,ISO

Segment i oljesektoren
Vedlikehalds-tenester
 0053 561 flora hamn
Flora Hamn KF
 • Flora
 • 91318000
 • Jostein Lange Bergset

Vi sørger for ein effektiv og rasjonell hamnedrift som tek i vare tidsriktig og miljøvennleg sjøtransport. Føre oppsyn med trafikken i Alden hamneområde, samt forvalte eigedomar og innretningar på ein økonomisk og miljømessig god måte.

Ekspertiseområder

 • Hamnedrift

Referansekunder

 • Vessel arrival

Sertifisering:

Segment i oljesektoren
Transport og logistikk
 0052 562 flora v m
Flora V&M AS
 • Flora
 • 95724692
 • Raymond Engelsen

Leiande på kvalitet og pris. Gjennom lokale bedrifter og partnarar leverer Flora V&M personell og dei fleste typar tjenester til vedlikehald og modifikasjonsoppdrag for operatørar på norsk sokkel, primært til installasjonar med mobilisering frå Florø. Vi leverer også personell og ulike tjenester til landbaserte prosjekt og operasjonar.

Flora V&M arbeider i samsvar med ISO 9001.

Ekspertiseområder

 • Leveransar on/offshore
 • Prosjektleiing
 • Ingeniørtjenester (multifagleg)
 • Alle typar utrustning og materiell
 • Prefabrikasjon
 • Overflatebehandling
 • Tilkomstteknikk
 • NDT/NDE
 • inspeksjon og kontroll
 • Personell
 • EIT (Elektro, Instrumentering og Telekommunikasjon)
 • Mekaniske fag
 • Innkjøp

Referansekunder

 • Teekay
 • BP
 • Aker Solutions
 • Subsea 7
 • Technip
 • GAC Norway
 • EMAS

Sertifisering: Achilles

Segment i oljesektoren
Vedlikehalds-tenester
Operasjonelle og fagretta tenester
Ingeniør-tenester
Innkjøp, konstruksjon og installasjon
Utstyr til plattform, flytande installasjonar og supplyfartøy
Subseautstyr og installasjonar
Transport og logistikk
Flor skyssb t
Florø Skyssbåt AS
 • Flora
 • 91580348
 • Paal Skorpen

Florø Skyssbåt er et rederi som tilbyr personell transport, vi driver rutetrafikk, ambulanse, losbåt, charterturer, firmaturer og taxibåt. Vi har 4 fartøy som tar henholdsvis 70 pax, 53 pax, 50 pax og 9 pax.

Ekspertiseområder

 • Personelltrafikk til sjøs
 • Last med kran
 • Losbåt

Referansekunder

 • Saga Fjordbase

Sertifisering:

Segment i oljesektoren
Transport og logistikk
Fluor lux
Fluor-Lux AS
 • Stryn
 • 41 424 000
 • Oddmund Kjøsnes

Fluor-Lux er totalleverandør av sikkerhetsskilt, ledesystemer og tilknyttede løsninger - til skip, petroleumsanlegg og landbaserte anlegg. Vi har erfaring med levering til petroleumsindustrien fra starten på 1970 tallet og har opparbeidet oss en massiv kompetanse på våre områder. Vil leverer produkter som oppfyller og i mange tilfeller overgår de gjeldende standardene på området. Vi er sertifisert i henhold til lovverk og krav som gjelder for å kunne levere gode og sikre produkt.

Ekspertiseområder

 • Sikkerhetsskilt
 • Ledesystemer
 • LLL
 • Spesialskilt
 • Rørmerking
 • Merkelapper
 • Dekor

Referansekunder

 • Statoil
 • Senab Eikeland Stavanger
 • Fjord1
 • Apply Sørco
 • Rolls Royce Marine
 • Aibel
 • CCB Mongstad

Sertifisering: Achilles,ISO

Segment i oljesektoren
Utstyr til plattform, flytande installasjonar og supplyfartøy
Fresvik produkt as  enkel tekst
Fresvik Produkt AS
 • Vik
 • 57698304
 • Gyda Bøtun

Spesialtilpassa kjøle- og fryserom med tilhøyrande dørar og portar. Leverar også PVC-gardiner, hyller, glasfrontar mm. Skreddarsydde isolasjonspanelar til både butikkar, næringsmiddelindustrien, offshore og til båtar. 100 % norsk kvalitet.

Ekspertiseområder

 • Kjøle og fryserom
 • Dørar og portar

Referansekunder

 • Vard Accomodation
 • Kleven Verft
 • Maritime Montering
 • AF Offshore Mollier

Sertifisering: Achilles

Segment i oljesektoren
Utstyr til plattform, flytande installasjonar og supplyfartøy
 0050 564 geo west
Geo-West AS
 • Flora
 • 90998205
 • Per G. Godø

Leverer geologiske konsulenttenester til petroleumsindustrien og andre kundegrupper.

Ekspertiseområder

 • Petroleumsgeologi
 • Sedimentologi
 • Geofarer
 • Borehullsgeologi
 • Operasjonsgeologi

Referansekunder

 • Lundin Norway AS

Sertifisering:

Segment i oljesektoren
Seismikk og G&G
Haptiq logo
Haptiq
 • Flora
 • +47 464 25 939
 • Ståle Lund- Andersen

Vi leverer interaktive tjenester innen 3D visualisering og simulering. Vi benyetter oss av både 3D i sanntig for “Toutchflater”, Mixed reality, og AR. Vi vil bidra til digitaliseringen både offshore og onshore med skreddersydde løsninger.

Ekspertiseområder

 • Interaktive tjenester og digitalisering.

Sertifisering:

Segment i oljesektoren
Utstyr til plattform, flytande installasjonar og supplyfartøy
Helle engineering
Helle Engineering AS
 • Askvoll
 • 93083964
 • Jan Steffen Helle

Helle Engineering AS leiger ut ingeniørtjenester for olje & gass, samt “tradisjonell” landbasert industri. Personell med ingeniørutdanning og erfaring innanfor relevant fagfelt, men i tillegg praktisk bakgrunn og fagbrev.

Vi har erfaring innanfor det material- og produkttekniske feltet for rør og rørdeler til olje og gass industrien samt innanfor rørdesign for topside installasjonar på norsk sokkel. Våre ingenører har også erfaring innanfor multidisiplin prosjektstøtte/leiing for oppkoblingar av brønnar på topside installasjonar på norsk sokkel. Vi har planlagt installasjon av brønnoppkoblingar topside installasjonar på norsk sokkel og produkoduksjonseffektivisering/ optimalisering innanfor landbasert industri.

Ekspertiseområder

 • Bemanning

Referansekunder

 • Apply Sørco Bergen
 • Helle Fabrikker AS

Sertifisering:

Segment i oljesektoren
Vedlikehalds-tenester
Ingeniør-tenester
Innkjøp, konstruksjon og installasjon
Utstyr til plattform, flytande installasjonar og supplyfartøy
 0048 566 hellenes
Hellenes AS
 • Førde
 • 95922818
 • Agnar Hellenes

Hellenes leverer automasjon-, elektro- og mekaniske ingeniørtenester og produksjon.

Ekspertiseområder

 • Systemintegrasjon
 • Innovasjonsbistand
 • Teknologiutvikling og prototypebygging
 • Prototypebygging og industriell testing

Referansekunder

 • Halliburton
 • Thermtech
 • SUM
 • SIMAS

Sertifisering: Achilles,ISO

Segment i oljesektoren
Vedlikehalds-tenester
Operasjonelle og fagretta tenester
Ingeniør-tenester
Innkjøp, konstruksjon og installasjon
Boreutstyr og boretenester
Utstyr til plattform, flytande installasjonar og supplyfartøy
Subseautstyr og installasjonar
 0002 623 hellenes produksjon
Hellenes Produksjon AS
 • Førde
 • 95922818
 • Agnar Hellenes

Hellenes Produksjon AS står for innovasjon. Vi utivkler og produserer komplette prosessutstyr for håndtering og behandling av avfallsstrømmer fra oljeindustrien.

Hellenes Produksjon er globalt anerkjent for design og produksjon av TCC enheter (termo Borekaks Cleaner) med tilhørende systemer og presenterer nå en rekke nye løsninger under merkenavnet “Peace of Mind Drilling” (PoM - Drilling). Vi anerkjenner behovet for mindre kostnadskrevende og mer effektivt integrerte løsninger, og er overbevist om at vi er i stand til å sette nye standarder med konseptet.

Ekspertiseområder

 • Handtering av boreavfall, teknologi rundt boreavfall

Referansekunder

 • Halliburton
 • Thermtech
 • SUM
 • SIMAS

Sertifisering:

Segment i oljesektoren
Vedlikehalds-tenester
Operasjonelle og fagretta tenester
Ingeniør-tenester
Innkjøp, konstruksjon og installasjon
Boreutstyr og boretenester
Utstyr til plattform, flytande installasjonar og supplyfartøy
Subseautstyr og installasjonar
 0001 624 hellenes subsea
Hellenes Subsea AS
 • Førde
 • 95922818
 • Agnar Hellenes

Hellenes Subsea AS er et joint venture, som kombinerer egenskapene til Hellenes konsernet med subsea kompetanse Tool-Tech AS og SSubsea Hydraulic Components AS.

Hellenes Subsea AS har fokus på teknologiutvikling, prototyper, testing av subsea utstyr og vedlikehold og modifikasjon av undervannssystemer og komponenter. Siden etableringen i 2014, har Hellenes Subsea søkt om flere patenter som har fanget interessen i bransjen. Hellenes Subsea er også brukt som et verktøy for å lage prototype for løsninger som er oppfunnet av joint venture-partnere eller andre eksterne parter.

Ekspertiseområder

 • Subsea teknologi og tekniske løysingar

Referansekunder

 • Halliburton
 • Thermtech
 • SUM
 • SIMAS

Sertifisering:

Segment i oljesektoren
Subseautstyr og installasjonar
 0003 622 hellenes yard
Hellenes Yard AS
 • Førde
 • 95922818
 • Agnar Hellenes

Hellenes Yard AS kontrollerer et havneområdet ved verftet i Førde, og arbedier for å skape en betydelig teknologiklynge sentralt på vestkysten av Norge.

Våre 18.000 kvm innendørs anlegg er utstyrt for å håndtere store stålkonstruksjoner og multidisiplin produksjon, montering og testing av avansert utstyr. Teknologiklyngen involverer forskning og utdanning, teknologibedrifter, industri og offentlige tjenester.

Ekspertiseområder

 • Teknologiklynge
 • Testing og teknologiutvikling
 • Vedlikehald

Referansekunder

 • Halliburton
 • Thermtech
 • SUM
 • SIMAS

Sertifisering:

Segment i oljesektoren
Vedlikehalds-tenester
Operasjonelle og fagretta tenester
 0047 567 industritjenester
Industritjenester As
 • Flora
 • 57758710
 • Robert Ullaland

Under mottoet ”riktige leveransar til riktig tid”, leverer Industritjenester AS ingeniørtjenester til skipsindustrien og designer og leverer røyrsystem, ventilar og akkumulatorar til offshore subsea. Industritjenester blei etablert i 1995. I dag er vi 5 tilsette og lokalisert i sentrum av Florø i Sogn og Fjordane. 

Ekspertiseområder

 • Prosjektledelse
 • Subsea produkter
 • Ingeniørtjenester
 • Produktutvikling
 • Design (2D og 3D)

Referansekunder

 • Rolls Royce Marine
 • Aker Solutions
 • FMC Kongsberg Subsea
 • Vetcogray
 • Agility Group
 • Hydrasun
 • Elkem
 • Brødrene Aa
 • Ulstein Verft
 • Rosenberg WorleyParsons Group
 • Momek
 • OneSubsea
 • Aibel

Sertifisering: Achilles

Segment i oljesektoren
Ingeniør-tenester
Subseautstyr og installasjonar
 0046 568 ipm
IPM TEKNIKK a.s
 • Fjaler
 • 90118216
 • Roald Hovland

Vi har 25 års erfaring på alle typar mekaniske pumpetetningar. Vi rehabiliterer reduksjonsventilar i hardmetall, choker, diskar og mekaniske pumpetetningar av alle fabrikat. Vi leverer også røyrlekkasjetape som toler opptil 25 bars trykk. Diamant plansliping og lapping av hardmetall.

Ekspertiseområder

 • Mekanisk pumpetetning
 • Rehabilitering pumpetetning
 • Røyrlekasjetape

Referansekunder

 • Statoil
 • Tess
 • Tools
 • Alhsell
 • Norske Skog
 • BP

Sertifisering: Achilles,ISO

Segment i oljesektoren
Vedlikehalds-tenester
 0041 569 itm
ITM AS
 • Flora
 • 91585903
 • Frode Breivik

IOS TUBULAR MANAGEMENT er eit leiande selskap som tilbyr reparasjon og vedlikehald av alle typar røyr og tilbehør (OCTG), samt ny produksjon av nedihullsutstyr. Felles for våre tenester er at alt utstyr vi handsamar og produserer blir nytta i samband med boring og utvinning av olje og gass på den norske kontinentalsokkel.

Ekspertiseområder

 • Maskinering
 • Produksjon

Referansekunder

 • Statoil
 • Halliburton
 • Baker Hughes
 • Weatherford
 • SCM-services
 • Petroleumservices

Sertifisering: Achilles,ISO

Segment i oljesektoren
Vedlikehalds-tenester
Boreutstyr og boretenester
 0042 570 luster mi
Luster Mekaniske Industri AS
 • Luster
 • 57682240
 • Geir Øren

Vi har utført betydelige prefabrikasjonsoppdrag for både offshore og landbaserte anlegg. LMI er blant ei leiande i landet innan vårt fagområde. Gjennom høgt kvalifiserte og motiverte medarbeidarar sikrar vi våre kundar produkt og tenester som tilfredsstiller kunden sine krav og behov til kvalitet, sikkerheit og levering.

Ekspertiseområder

 • Sveising
 • NDT
 • Trykktesting
 • Overflatebehandling

Referansekunder

 • OneSubsea
 • Statoil
 • Shell
 • Chevron
 • ExxonMobil
 • Total
 • Tullow Oil

Sertifisering: Achilles,Sellicha,ISO

Segment i oljesektoren
Utstyr til plattform, flytande installasjonar og supplyfartøy
 0040 571 lutelandet
Lutelandet Offshore AS
 • Fjaler
 • 93446604
 • Tor Gjertsen

Lutelandet Offshore (LLOF) leverer eit breitt spekter av tenester til oljeindustrien i eit nytt og unikt industriområde på Lutelandet. Store prosjektareal og moderne kaier med særleg gode innseglingsforhold.

Anlegget har nærmast uante moglegheiter for utvikling og kan støtte framtidig behov i olje- og gassektoren så vel som i skips- og oljeriggnæringa. Anlegget har djupvasskaier og kai med svært høg bereevne, 200 tonn/kvm. Anlegget er lagt til rette med store sjønære areal som har nærast grenselaus bæreevne. Prosjektgjennomføring blir utført i samarbeid med solide og gode samarbeidspartnarar.

Ekspertiseområder

 • Demontering
 • Reparasjon og vedlikehald
 • Tilgang til kai
 • Dyptvannskai

Referansekunder

 • Demolotion YME

Sertifisering: Achilles

Segment i oljesektoren
Vedlikehalds-tenester
Operasjonelle og fagretta tenester
Ingeniør-tenester
Innkjøp, konstruksjon og installasjon
Transport og logistikk
Mhs logo 2
Måløy Havneservice AS
 • Vågsøy
 • 57853650
 • Bent Hammersvik

Leverandør av marine gassolje, gmøreolje/grease, filter, diesel, bensin og gass. Levering av ønsket produkt på ønsket tid. Mange forskjellige lagerførte merker/produkter

Ekspertiseområder

 • Levering av varer

Referansekunder

 • Ulstein Verft AS
 • Kleven Verft AS
 • Havyard Ship Technology AS
 • Båtbygg AS

Sertifisering:

Segment i oljesektoren
Utstyr til plattform, flytande installasjonar og supplyfartøy
M l y verft logo
Måløy Verft AS
 • Vågsøy
 • +47 47 97 60 30
 • Jon Thorvardarson

Total leverandør av nybygg og vedlikehold av fartøy, deler og utstyr i Kompositt. Vi lager og reparerer deler i GRP, E-class, S-class, karbon, Sandwich, vinilyester, polyester, Epoxy, Polyuera samt andre materialer.

Ekspertiseområder

 • Design og konstruksjon i kompositt materialer

Referansekunder

Sertifisering: Achilles,Sellicha

Segment i oljesektoren
Vedlikehalds-tenester
 0039 572 maritime montering
Maritime Montering AS
 • Gaular
 • 91681818
 • Geir Hille Halvorsen

Maritime Montering er totalleverandør av skipsinnreiingar. Vårt firma har fokus på kundetilfredsheit, høg kvalitet og kostnadseffektive løysningar. Vi har også gode rutinar for prosjektoppfølging og kvalitetskontroll. Prosjekt blir levert etter gjeldande nasjonale og internasjonale sertifiseringskrav. Som totalleverandør tek vi på oss heile innreiingsprosjektet – frå prosjektering til montering og ferdigstilling av himlingar, veggar og golv, og frå våtromsløysingar, møbler, dekor til komplett innreiing av bru. Vi nyttar material av høg kvalitet og alt monteringsarbeid blir utført av dyktige fagfolk. Vårt mål er å levere funksjonelle løysingar i god design, og som varer lenge.

Ekspertiseområder

 • Leverandør av komplette innreiingspakkar for skip og riggar
 • Møblar til skip og rigg
 • Leverandør av golv
 • Interiørdesign og ingeniørtenester
 • Installasjon

Referansekunder

 • Norled AS
 • Island Offshore AS
 • Siem Offshore
 • Esvagt A/S
 • Volstad AS
 • Liegruppen Fiskeri AS
 • Havyard Ship Technology AS
 • VARD Brevik
 • Westcon Yards
 • Tersan Shipyard
 • Karstensen Shipyard AS
 • Fjellstrand AS
 • Solund Verft AS

Sertifisering:

Segment i oljesektoren
Operasjonelle og fagretta tenester
Innkjøp, konstruksjon og installasjon
Utstyr til plattform, flytande installasjonar og supplyfartøy
Multi offshore
Multioffshore AS
 • Gulen
 • 97000012
 • Geir Helge Nordstrand

Vi kan ei rekke tenester til lands, på skip og på rigg. Til dømes kan vil tilby ombygging og bygging av stål og sveis konstruksjonar, samt demontering og montering av casing-utstyr og mooring-utstyr. Vi utfører mekanisk motor arbeid og røyrlegging og hydraulikk. Vi kan tilby avlakkering og lakkering og konservering av utstyr. Vi kan lagre utstyr og utføre elektroarbeid (høgspent og lågspent). Vi tilbyr tenester innan automasjon og vi bygger tavle og startar-skap.

Ekspertiseområder

 • Stål og sveis
 • Mekanisk
 • Rør/Hydraulikk
 • Skips Elektro

Referansekunder

 • Songa Offshore AS
 • Odfjell Drilling AS
 • RadøyGruppen AS
 • Skipavik Næringspark AS
 • Kvantum AS
 • Skipavik Terminalen AS

Sertifisering: Achilles

Segment i oljesektoren
Vedlikehalds-tenester
 0038 573 multivolt
MultiVolt AS
 • Hyllestad
 • 95783000
 • Tore Bråstad

Vi er totalleverandør innan elektro. Vår styrke er smarte løysingar basert på ny teknologi og inngåande produktkjennskap, samt fleksibilitet og allsidig kompetanse. Kunden er vår viktigaste medspelar og sparringspartnar. Vi tilbyr elektro lågspent/høgspent, automasjon og svakstraum (alarmsystem, fiber, nødlys).

Ekspertiseområder

 • Skipsinstallasjon
 • Prosjektleiing

Referansekunder

 • Havyard Ship Technology
 • Artic Shipping
 • PSW Group

Sertifisering:

Segment i oljesektoren
Vedlikehalds-tenester
 0037 574 nbn
NBN Elektro AS
 • Flora
 • 90635943
 • Anders Nødseth

NBN Elektro AS er ein totalleverandør av elektriske installasjonar. Vi satsar på kompetanse for å tilby våre kundar høgast mogleg kvalitet på våre tenester.

Ekspertiseområder

 • Sterkstrømsinstallasjon
 • Skipsinstallasjon
 • Installasjon i EX områder
 • UPS
 • Nødstrøm og reservekraft
 • Termografi og periodiske kontroller
 • Brannalarm
 • Nød og ledelys
 • Adgangskontrollsystem
 • Datanettverk og fiberinstallasjoner

Referansekunder

 • Fjord1 AS
 • Ewos AS
 • Skanska Norge AS
 • Elkem Bremanger
 • Felleskjøpet
 • Fjord Base AS

Sertifisering: Achilles

Segment i oljesektoren
Subseautstyr og installasjonar
 0036 575 ncc construction
NCC Construction AS
 • Flora
 • 95211861
 • Tore Årberg

Kvart år gjennomfører NCC hundrevis av prosjekt for både private og offentlige kundar. Våre prosjekt omfattar entreprenørverksemd innan infrastruktur, til dømes kaier, bruer, kraftverk og industrianlegg.

Ekspertiseområder

 • Kaier og broer

Referansekunder

 • Statens vegvesen
 • Florø Hamn
 • Fjordbase
 • Ewos
 • Sfe
 • Statkraft

Sertifisering: Achilles,Sellicha,ISO

Segment i oljesektoren
Operasjonelle og fagretta tenester
 0007 618 niprox
NIPROX TECHNOLOGY AS
 • Flora
 • 91330049
 • Inge Ellingsund

Vi tilbyr vannbehandling og oksygenfjerning fra vann i lukkede system og vannbårne system. For å stoppe og redusere korrosjon, hindre groing / biofilm og fjerne partikler.

Ekspertiseområder

 • Vannbehandling
 • Oksygenfjerning fra vann i lukkede system
 • Fjerning groe / biofilm
 • Fjerning korrosjonspartikler / slam
 • Produksjon Hydrogenanlegg
 • Leveranser spesialvann.

Referansekunder

 • NTNU
 • Entra Eiendom ASA
 • DNB Næringseiendom AS
 • Statoil ASA
 • Hansa Borg Bryggeri AS
 • BIR
 • Den Danske Bank ASA / Nets DK

Sertifisering:

Segment i oljesektoren
Ingeniør-tenester
Utstyr til plattform, flytande installasjonar og supplyfartøy
Nomek
Nomek AS
 • Stryn
 • 57 87 07 70
 • Jon Rune Heimlid

Nomek er ei moderne og avansert mekanisk kompetansebedrift lokalisert i Stryn kommune. Vi har spesialisert oss innan høgteknologisk mekanisk produksjon. Moderne og effektive maskiner bidrar til kostnadseffektiv produksjon av både små og store seriar. Gjennom nært samarbeid med kundar, leverandørar og andre kompetansemiljø leverer vi komplette løysingar som til ei kvar tid tek vare på kunden sine behov og forventningar. Vi fokuserer på at våre produkt skal ha lang levetid. Dette gir god økonomi for kunden og ein miljøvennleg profil. Vi produserer alt frå små enkle beslag til ferdige komplette produkt innan platebearbeiding. To moderne lakkanlegg sikrar riktig overflatebehandling. I tillegg sandblåser vi for å sikre best mulig underlag før lakkering.

Ekspertiseområder

 • Laserskjering
 • Stansing
 • Vannskjæring
 • Knekking
 • Sveising
 • Pulverlakkering
 • Våtlakkering

Referansekunder

 • Havyard Power & Systems AS
 • VARD Elektro AS
 • Rolls Royce Marine
 • Kystverket
 • Fjellstrand AS
 • Fjordesign AS
 • Simek AS
 • GS Marine AS
 • Hareid Elektriske Teknikk AS
 • Møre Trafo
 • Septik 24

Sertifisering: ISO

Segment i oljesektoren
Utstyr til plattform, flytande installasjonar og supplyfartøy
 0034 577 norblikk
Norblikk as
 • Flora
 • 57742511
 • Jan Henrik Nygård

Vi leverer materiell til ventilasjon og tynnplater. Norblikk AS kan også levere ombyggingsarbeid lokalt.

Ekspertiseområder

 • Ventilasjon
 • Ombygging

Referansekunder

 • Westcon Yards Florø

Sertifisering:

Segment i oljesektoren
Vedlikehalds-tenester
Utstyr til plattform, flytande installasjonar og supplyfartøy
 0033 578 norwest3d
NORDWEST3D
 • Vågsøy
 • 97020940
 • Per Kåre Våge

Nordwest3D leverer tenester innen 3D Design, Visualisering og Animasjon. Har du tanker om en ide eller et produkt? Vi kan hjelpe deg med å ta dette frem, og lage presentasjoner med realistiske visualiseringar.

Ekspertiseområder

 • 3D Design
 • 3D Konstruksjon
 • Visualisering og Animasjon

Sertifisering:

Segment i oljesektoren
Operasjonelle og fagretta tenester
Ingeniør-tenester
 0032 579 normatic
Normatic AS
 • Eid
 • 95190856
 • Einar Løken

Normatic har spesialisert seg på komplette leveransar av automasjonsløysingar til den maritime næringa. Vi leverer smarte og moderne løysingar etter kundenes ønsker og behov.

Ekspertiseområder

 • Oljeforsyningsbasar
 • Brønnbåtar
 • Havforsking
 • Settefiskanlegg
 • Skip
 • Avgassreinsing
 • Produksjonsanlegg

Referansekunder

 • Mongstad Base AS
 • Schlumberger Norge AS
 • SAR Averøy
 • Rostein AS
 • Naviera Orca SA
 • Havforskningsinstituttet Matre
 • Clean Marine AS

Sertifisering: Achilles

Segment i oljesektoren
Vedlikehalds-tenester
Operasjonelle og fagretta tenester
 0031 580 ncp
Norsk Contracting Partner AS
 • Flora
 • 90552049/91379653
 • Arne Stavøstrand/Eilif Bjerck

Overflatebehandling av stålkonstruksjonar for land, marine- og offshorerelaterte produkt. Reparasjon av oppdriftselement i komposittmateriale for offshoreindustrien.

Utføring av korrosjonstekniske løysingar som møter krav nedfelt i NORSOK M-501 standard samt utføring av UHT reingjering og spyleaktiviteter. Verksemda sitt personell innehar i hovudsak fagbrev og FROSIO NS 476. Inspektør har nivå lll-sertifikat.

Ekspertiseområder

 • Overflatebehandling
 • Reparasjoner
 • Reingjering
 • Maling og coating

Referansekunder

 • Statoil Petroleum
 • Odfjell Drilling Management AS
 • Saga Fjordbase AS
 • Florø Mek. Veksted AS
 • West Industri Service AS
 • Swire Oilfield Services AS
 • Norwegian Marine AS
 • SAR AS
 • Certex Offshore Services AS
 • Westcon Yard Florø AS
 • Staro Tech AS
 • Halliburton AS
 • Oceaneering Asset Integrity AS
 • Vestbase AS
 • RAMCO
 • Havlandet Marin Yngel
 • ITM
 • FMC
 • Aker Solutions

Sertifisering: Achilles,ISO

Segment i oljesektoren
Vedlikehalds-tenester
Nortronik
Nortronik AS
 • Førde
 • 57 83 20 00
 • Atle Paulen

Totalleverandør innan brannvern som leverer produkt og tenester innan både nyinstallasjonar og service, kontroller og reperasjonar. Eksempel på det vi leverer er lettere slukkemateriell, røykdykkerutstyr og slokkeanlegg.

Ekspertiseområder

 • Brannvern
 • Røykdykk
 • Slokkeanlegg

Referansekunder

Sertifisering: Sellicha

Segment i oljesektoren
Vedlikehalds-tenester
Operasjonelle og fagretta tenester
Utstyr til plattform, flytande installasjonar og supplyfartøy
 0030 581 oceaneering
Oceaneering Asset Integrity AS
 • Flora
 • 970 92 680
 • Roger A. Lien

Oceaneering er ein global leverandør av ingeniørtjenester og produkt, hovedsaklig til olje- og gassindustrien. Våre forretningsområder i Norge utfører en rekke jobber for olje- og gassindustrien, med hovedvekt på undervannsteknologi, inspeksjon og vedlikeholdsoperasjoner. Oceaneering Kran og løft er en sakkyndig bedrift, som tilbyr inspeksjons tjenester innenfor kran, løft og NDT. Vårt personell har bred kunnskap innen Non-Destructive Testing (NDT), inspeksjon av kraner, løfteutstyr og SDLA utstyr. Flere av våre inspektører er godkjent for kontroll av lifter, personlig fallsikringsutstyr og innehar også kurs i tilkomst teknikk.Vi tilbyr tjenester som spenner fra designfasen til det ferdig sertifiserte produktet.

Ekspertiseområder

 • Engineering, design og modifikasjoner
 • Inspeksjon, testing og sertifisering av kraner og løfteutstyr
 • Vedlikehold og reparasjon av løfteutstyr og kraner
 • Levering og godkjenning av løfteutstyr
 • Inspeksjon av SDLA (Spesialdesignet løfte utstyr i brønn og boring)
 • Kompetente personer til å inspisere og godkjenne fallsikringsutstyr
 • Senior personell innen NDT (RT - UT - ET - MT / PT - VT og NS inspektør)
 • Mekanikere med fagbrev.

Referansekunder

 • Statoil
 • Engie (GDF Suez)
 • Wintershall
 • ENI
 • Archer
 • BG
 • Odfjell Drilling AS
 • Teekay
 • FMC Technologies AS
 • Aker Solutions
 • Westcon
 • Fjordbase
 • INC Gruppen

Sertifisering: Achilles,Sellicha,ISO

Segment i oljesektoren
Vedlikehalds-tenester
Operasjonelle og fagretta tenester
Ingeniør-tenester
Innkjøp, konstruksjon og installasjon
Subseautstyr og installasjonar
 0029 582 odin
Odin Partner
 • Flora
 • 91309830
 • Noralf Lekva

Vi leverer bemanning til riggar og verft, inn og utland etter ønske frå kunde, og med rask mobilisering. Odin Partner er leverandør til landbasert og maritim industri. Vi har eige kontor i Gdansk, Polen, med over 20 års erfaring innan rekruttering. Vår database på over 38.000 arbeidarar sikrar at vi til ei kvar tid kan levere dei best kvalifiserte arbeidarane til ditt prosjekt.

Ekspertiseområder

 • Bemanning

Referansekunder

 • Radøygruppen AS
 • West Industri og skipsservice
 • Ulstein Verft
 • Wellconnection
 • GMC Yard
 • Wartsila
 • Thermtech
 • Harland and Wolff

Sertifisering: Achilles,Sellicha,ISO

Segment i oljesektoren
Operasjonelle og fagretta tenester
 0004 621 oehagen
Olav Erik Hagen as
 • Stryn
 • 91776663
 • Olav Erik Hagen

Olav Erik Hagen AS er et dykkerfirma som er lokalisert i Stryn og Kristiansand. Vi har mange års erfaring som undervannsentreprenør med ulike typer dykkerarbeid, både langs kysten og i innlandet. Med vår plassering i Stryn og Kristiansand har vi rask og enkel tilgang til de fleste områdene i sør-Norge. Utstyret og arbeidsopplegget vårt er basert på at vi skal være fleksible til å kunne takle de fleste utfordringer innen arbeidsdykking. Vi utfører også ROV tjenester og sjøbunnskartlegging/ scanning. All vår aktivitet blir utført iht Arbeidstilsynets §26. Vi kan også utføre dykking iht Norsok U-103.

Ekspertiseområder

 • Dykking for vedlikehald
 • Dykking for installasjon

Referansekunder

 • Statkraft
 • Hydro energi
 • Eidsiva energi
 • OSM Offshore
 • Apply
 • On & Offshore Service
 • Techano
 • Oneco
 • Kristiansand Havn
 • Force
 • DNV-GL

Sertifisering: Sellicha

Segment i oljesektoren
Operasjonelle og fagretta tenester
 0028 583 optipro
OptiPro AS
 • Stryn
 • 40556262
 • Bjørn Dahl

OptiPro har spisskompetanse på primærreinsing av borevæske. OptiPro tilbyr den beste praksismetodikk for å auke kvaliteten på partikkelfjerning (solids control) under primærreinsing av borevæske. Vi sikrar prestasjonar i verdsklasse ved hjelp av eksisterande «shale shaker»-anlegg på boreriggar.

Vi fokuserer på å forbetre drifta av eksisterande utstyr og vi har med oss ulike verktøy i “verktøykassa”. Desse kan implementerast i anlegget ved mindre modifikasjonar om ønskeleg. Våre tenester er godt testa og gir gode resultat for våre kundar på norsk sokkel.

Ekspertiseområder

 • Boreframdrift/ROP
 • Solids control kvalitet
 • Borevæske
 • Shale shaker
 • Shaker Screen
 • Reduksjon i mengden borekaksavfall
 • HMS forbedringer
 • Optimalisering av eksisterende solids control utstyr ved mindre modifikasjoner

Referansekunder

 • Det norske oljeselskap
 • Tullow Oil Norge
 • Statoil
 • Lundin Norway
 • Faroe Petroleum
 • Wintershall
 • Total

Sertifisering: Achilles,ISO

Segment i oljesektoren
Operasjonelle og fagretta tenester
Ingeniør-tenester
Brønntenester
Boreutstyr og boretenester
Utstyr til plattform, flytande installasjonar og supplyfartøy
Origod ny fil
Origod AS
 • Flora
 • 57752143
 • Petter Refsnes

Vi utfører alle slags tjenester med sveisemaskiner TIG/MIG/MAG, hydraulisk presse, kantpresser, profilsakser, kombinasjonssakser, platesakser, maskineringssenter, CNC dreiebenker, konvensjonell dreiebenk, fres, plansliper, bladsliper, boreverk, valse, pulverlakkeringsanlegg, 58 tonns traverskran, profilvalse, sandblåsing, brennemaskin og tegning Inventor.

Ekspertiseområder

 • Sveising
 • Maskinering
 • Dreiing
 • Brenning

Referansekunder

 • Rolls-Royce Marine AS

Sertifisering: Achilles,Sellicha

Segment i oljesektoren
Vedlikehalds-tenester
Utstyr til plattform, flytande installasjonar og supplyfartøy
Subseautstyr og installasjonar
 sterb maskin
Østerbø Maskin AS
 • Høyanger
 • 48161718
 • Arve Søreide

Vi leverer straumaggregat. Østerbø Maskin AS har 40 års erfaring med single leveransar og store totalprosjekt inkludert prosjektering og montering samt ettermarknad.

Ekspertiseområder

 • Straumaggregat til nødstraum og kontinuerlig drift

Referansekunder

 • Førde Sentralsjukehus
 • Voss Sjukehus
 • Mo Jordbruksskule
 • Avinor Vigra flyplass
 • Marine Harvest

Sertifisering: Achilles,Sellicha

Segment i oljesektoren
Ingeniør-tenester
Innkjøp, konstruksjon og installasjon
 0005 620 petroleum services
Petroleum Services AS
 • Flora
 • 95157870
 • Knut A. Skorpen

Vi kan tilby alt av casing, tubing, pup jointer, X-overe, protectorer, avhending av skraprør, samt lagring, tollbehandling og vedlikehold av overnevnte varer.

Ekspertiseområder

 • Casing
 • Tubing
 • pup jointer
 • Xovere
 • protectorer
 • lagerdrift
 • vedlikehold
 • tollbehandling

Referansekunder

 • Statoil
 • Exxon
 • BP
 • Shell

Sertifisering: Achilles,ISO

Segment i oljesektoren
Boreutstyr og boretenester
 0000 613 polarny
Polarny Maritime D&E AS
 • Flora
 • 48167891
 • Gustav Johan Nydal

Vi utviklar skipsdesign for tankskip og andre typar fartøy. Vi leverer også engineeringsarbeid for ombygging og modifisering av skip og industrianlegg. Byggeoppfølging og prosjektleiing i inn og utland

Ekspertiseområder

 • Skipsdesign
 • Ingeniørtenester

Referansekunder

 • Westcon
 • Kleven
 • Odfjell
 • Stolt Nielsen
 • Jo Tankers
 • Aleuropa/Citrosuco
 • Atlanship/Cutrales
 • Skipsteknisk
 • Sevmash
 • Kherson Shipyard
 • Elkem ASA, Bremanger Smelteverk
 • Fosen Yard
 • Viterlef Management
 • Ruter AS

Sertifisering: Achilles,ISO

Segment i oljesektoren
Ingeniør-tenester
 0026 585 pro ocean
Pro Ocean Crew as
 • Bremanger
 • 90164788
 • Jannike Brenden Frøyen

Pro Ocean Crew as er eit bemanningsfirma, hovudsakleg med fokus på offshore. Pro Ocean Crew leverer spesialkompetanse til offshorebransjen. Vi har som mål å levere kvalitet til rett tid. Vi skal til ei kvar tid være leveranse- og konkurransedyktige til våre kundar. Pro Ocean Crew har som visjon å kunne levere kvalifisert personell til å løyse alle utfordringar. Vi leverer personell innan ROV piloter/ Supervisor, Trenche personell, Kabel operatører, Høyspent elektrikere og Fiskerifagkyndige.

Ekspertiseområder

 • Bemanning

Sertifisering:

Segment i oljesektoren
Operasjonelle og fagretta tenester
Pro st l service
Pro Stål Service AS
 • Flora
 • 57746000
 • Stein-Arve Olsen

Pro Stål Service AS utfører arbeid innan stål, stillas og utrustning. Vi tilbyr også personalutleige.

Alle våre tilsette har lang og god erfaring innan maritim, offshore og landbasert industri. Vi er ein trygg samarbeidspartnar. Vi kjenner bransjen og faget, og vi har gode referansar å vise til.

Blant våre medarbeidarar finn du platearbeidarar, sveisarar, montørar, mekanikarar, industrirørleggarar, stillasarbeidarar, leiing av maritime operasjonar, towmaster og ballastingeniørar.

Ekspertiseområder

 • Seksjonsbygging
 • Utrustningsarbeid
 • Mobilisering
 • Reparasjon av fall pipes

Referansekunder

 • Westcon Yards AS
 • Boskalis Offshore
 • Stryvo AS
 • STX Europe AS
 • Kleven Maritime AS
 • Oddfjell Drilling

Sertifisering: Achilles,ISO

Segment i oljesektoren
Vedlikehalds-tenester
Operasjonelle og fagretta tenester
Innkjøp, konstruksjon og installasjon
Utstyr til plattform, flytande installasjonar og supplyfartøy
Subseautstyr og installasjonar
Logo quality intervention 01
QUALITY INTERVENTION AS
 • Balestrand
 • 91391604
 • BJARNE LANGETEIG

Quality Intervention AS er eit oljeserviceselskap med fleire utvikla og patenterte teknologiar for nasjonale og internasjonale olje- og gasselskap.

Ekspertiseområder

 • Brønn

Referansekunder

 • Conocophillips Norge AS
 • BP Norge og BP UK
 • Maersk Drilling AS
 • Statoil
 • Altus
 • Island Offshore AS

Sertifisering: Achilles,Sellicha

Segment i oljesektoren
Vedlikehalds-tenester
Brønntenester
Utstyr til plattform, flytande installasjonar og supplyfartøy
 0023 588 ramco
Ramco Norway AS
 • Flora
 • 577 54 300
 • Arild Moe

Ramco er eit leiande selskap innan inspeksjon, overflatebehandling og lagerstyring av brønnrøyr for olje og gass. Vi er eit internasjonalt selskap med over 35 års erfaring. Vi utfører oppdrag med kunden sine behov i fokus

Ekspertiseområder

 • Inspeksjon og klargjøring av OCTG
 • Overflatebehandling og preservering av OCTG
 • Offshore inspeksjon av OCTG NDT Inspeksjon

Referansekunder

 • Statoil
 • Sumitomo Corporation
 • Petroleumservices
 • BP
 • Shell
 • Tenaris

Sertifisering: Achilles,ISO

Segment i oljesektoren
Vedlikehalds-tenester
Brønntenester
Boreutstyr og boretenester
Recover
Recover Nordic
 • Flora
 • 95117733
 • Bjørgulf Myklebust

Recover Nordic løyser utfordringar knytt til vatn, brann, klima og miljø. Vi er lokalisert i Flora, Førde, Stryn, Måløy og Svelgen. Vi er ein leiande europeiske aktør innan skadeavgrensing. Uansett kva problem du har relatert til dette vil vi hjelpe deg når du treng hjelp - 24 timer i døgnet over heile landet. Kontakt Recover Nordic sin vaktteneste på 815 55 555.

Våre kundar er eigedomsforvaltarar, privatpersonar samt industri og forsikringsselskap som set høge krav til rask respons og riktige leveransar i alle prosjekt knytt til skadeavgrensing, førebygging og vedlikehald. Vi løyser dine problem raskt, effektivt og med gode resultat. Vi har spisskompetanse i eit bredt tenestespekter og vi kan handtere dine utfordringar med god kvalitet og til konkurransedyktige vilkår.

Ekspertiseområder

 • Skadebegrensning
 • Forebyggende og Vedlikehold
 • Vannskader
 • Brannskader
 • Tørrisblåsing
 • Sanering

Referansekunder

 • Petroleumsservice
 • GMC Stavanger
 • Westcon
 • Fred Olsen Cruises
 • DOF Subsea / Brasil
 • Norwegian Hull Club
 • Sul-Marine Consultant Lisboa PL
 • Statoil

Sertifisering: ISO

Segment i oljesektoren
Vedlikehalds-tenester
Operasjonelle og fagretta tenester
Safari engros
Safari Engros AS
 • Flora
 • +4795770124
 • Atle Hollevik

Vi leverer varer og tjenester til oljebransjen, skipsfarten, rigger/platformer, statlige virksomheter i utenlandsoppdrag og internasjonale kunder. Vårt varespekter dekker behovet for totalleveranse av tørr- kjøle, frysevarer samt teknisk forbruksmateriell og tax free produkter.

Ekspertiseområder

 • Proviant

Referansekunder

 • Statoil

Sertifisering: Achilles,ISO

Segment i oljesektoren
Operasjonelle og fagretta tenester
 0022 589 safe clean
SafeClean
 • Høyanger
 • 57 71 37 75
 • Asbjørn Hesjedal

Vi tilbyr fjerning av belegg og avsetningar som skaper driftsforstyrringar og/eller miljøutfordringar. Avfallsbehandling og kjeldesortering av fjerna belegg/avsetningar. Vi kan utføre tenester ute hos kunde både offshore og onshore eller ved SafeClean sitt anlegg i Høyanger.

Ekspertiseområder

 • Fjerning av scale og avsetningar
 • Handtering av LRA/NORM
 • Sirkulasjonsrens (CIP)
 • Kjemisk dypp prosess
 • Avfallshåndtering
 • Kildesortering
 • HT-spyling

Referansekunder

 • Statoil
 • ConocoPhillips
 • BP
 • Ramco
 • SAR

Sertifisering: Achilles,ISO

Segment i oljesektoren
Vedlikehalds-tenester
Operasjonelle og fagretta tenester
 0021 590 saga fjordbase
Saga Fjordbase AS
 • Flora
 • +47 99 01 30 32
 • Leif A. Stavøstrand

INTEGRERT LOGISTIKKLEVERANDØR TIL OFFSHOREINDUSTRIEN

Saga Fjordbase AS leverer 24 timars basetenester som pakking, merking og vidaresending, transport til kai, lasting og lossing, drivstoff, smørjemiddel, avfallshandtering, inne- og utelager, spedisjon, sjøtransport, veg- og lufttransport.

Vår integrerte logistikkteneste omfattar også OCTG-tenester, subseatenester, kontraktsarbeid, innkjøp og eigen ingeniøreining som leverar teknisk mottakskontroll, vedlikehald og reparasjonar.

Du kan oppnå betre effektivitet og lågare kostnadar ved å la Saga Fjordbase AS levere deg integrert logistikk. Vi ser fram til å vise deg dette.

Ekspertiseområder

 • Basetenester
 • Vedlikehold pg reparasjoner
 • Logistikk

Referansekunder

 • Statoil Petroleum
 • Engie
 • BG Group
 • Odfjell Drilling
 • Norsea Group
 • Halliburton

Sertifisering: Achilles,ISO

Segment i oljesektoren
Operasjonelle og fagretta tenester
Transport og logistikk
 0020 591 sar
SAR AS
 • Flora
 • 97196570
 • Lars Petter Sundal

Vi står for mottak, klassifisering, sortering, mellomlagring og transport av farleg avfall til sluttbehandling. SAR driv også med mottak, sortering og transport av næringsavfall til sluttbehandling. Vi tilbyr tankvask av små og store tankar og tankar på båt. Innan rådgjevingstenester kan vi tilby kartlegging, avfallsplanar, rapportering, opplæring og kurs. Vi driv også med sal og utleige av utstyr for kildesortering samt utleige og transport av alle typar avfallscontainarar.

Ekspertiseområder

 • Innhenting, mottak og behandling av avfall
 • Rengjøring av tanker
 • Salg og utleie av utstyr til avfallshandtering
 • Boreavfall

Referansekunder

 • Statoil
 • GDF Suez
 • BG
 • Halliburton

Sertifisering: Achilles,Sellicha,ISO

Segment i oljesektoren
Operasjonelle og fagretta tenester
Boreutstyr og boretenester
Sektor as
Sektor AS
 • Flora
 • 414 37 157
 • Inge Vågene

Vi tilbyr utleie av kontor og lagerlokale på Botnastranda, aust for Fjord Base. Kontora er oppført i 2010 og er lyse og trivelege. Ta kontakt for meir informasjon og bilete.

Ekspertiseområder

 • Utleie av lokaler

Referansekunder

 • Subsea 7

Sertifisering:

Segment i oljesektoren
Operasjonelle og fagretta tenester
 0019 592 selstad
Selstad AS
 • Vågsøy
 • 57 85 25 00
 • Klaus-Dieter Edler

Vi er ein del av Sunnfjord Maritime Consortium AS. Selstad er ein totalleverandør av løfteutstyr, wire, kjetting og tau. Vi leverer alt relevant tilbehøyr som fiberstropper (alle typar og størrelsar), sakkunnig kontroller og resertifisering av løfteutstyr og diverse kraner. Vi leverer sal og service av sikkerheitsutstyr som flåter, redningsvester, brannsikring, fallsikring og verneutstyr. Selstad er ein totalleverandør av fortøyningsutstyr og skipsutstyr.

Ekspertiseområder

 • Løft-Løfteutstyr
 • Tau (fabrikk)Fiberstropper
 • Wire
 • Kjetting
 • Sikkerhetsutstyr
 • Sakkyndig virksomhet

Referansekunder

 • Havila Ships AS
 • Bourbon Offshore
 • Båtbygg
 • Saga Fjordbase AS
 • NFDS Offshore
 • Olympic Ship AS
 • Østensjø rederi AS
 • Fjord 1

Sertifisering: Achilles,Sellicha,ISO

Segment i oljesektoren
Vedlikehalds-tenester
Operasjonelle og fagretta tenester
Innkjøp, konstruksjon og installasjon
Utstyr til plattform, flytande installasjonar og supplyfartøy
Subseautstyr og installasjonar
Seismikk og G&G
 0018 593 serit
Serit Fjordane IT AS
 • Førde
 • 98240357
 • Harald Sætre

Vi leverer IKT-relaterte tenester og produkt som inkluderer både datasenter og skytenester.

Ekspertiseområder

 • IKT tryggleik
 • Server
 • Lagring
 • Datasenter og driftstenester

Referansekunder

 • BB Gruppen

Sertifisering: Achilles,Sellicha,ISO

Segment i oljesektoren
Operasjonelle og fagretta tenester
 0000 625 sfiinx
Sfiinx AS
 • Førde
 • (+47) 90 10 38 37
 • Ingunn Kjelstad

SFIINX er en idealistisk initiativ som tar sikte på å være et verktøy for regional utvikling knyttet til bedre utnyttelse av regionale midler og teknologiutvikling for internasjonale markeder. Fra januar 2016 et topp moderne prototype lab, “Proto Lab Vest”, vil tilby ulike tjenester til start-ups, eksisterende virksomheter, utdanning og forskningsorganisasjoner. Innovasjonstjenester, rådgivning.

Ekspertiseområder

 • Prototype Lab

Referansekunder

 • Fylkeskommunen i Sogn og Fjordane
 • Utdanningssektoren
 • Monsen et Michelsen
 • Førde Kommune
 • Askvoll Kommune
 • M-I Swaco

Sertifisering:

Segment i oljesektoren
Operasjonelle og fagretta tenester
Sigurd solberg
Sigurd Solberg AS
 • Flora
 • 57751300
 • John Sigurd Solberg

Sigurd Solberg AS tilbyr salg, service, prosjektering og installasjon av elektronikk basert på enkeltkomponenter og systemløsninger som krever høy kompetanse. Bedriften tar serviceoppdrag og installasjon av maritim elektronikk nasjonalt og til dels internasjonalt.

Sertifisering:

Segment i oljesektoren
Vedlikehalds-tenester
Sogn industri
Sogn Industri AS
 • Fjaler
 • 99254323
 • Tomas Eikelid

Sogn Industri leverar multidisiplin ingeniørtenester til eit bredt spekter av industrien. Vi har stor kompetanse innanfor og utvikle og lage prosjektgrunnlag for nye og eksisterande system. Vi kan vere ein ressurs i ulike ledd av eit prosjekt med hovudvekt på prosjektkvalitetssikring og installasjonskompetanse. Vi er flinke der det er hektiske tilstandar, i ein kaotisk prosjekt tilstand skapar vi orden, kontroll og kvalitet. Vi jobbar målretta for at prosjekt vi er involvert i skal lykkast.

Ekspertiseområder

 • Prosjektleiing
 • Installasjonsleiing
 • Prosjektingeniørkompetanse
 • CAD teikning
 • Produktutvikling
 • Systemteikningar - P&ID C&E SCD etc.
 • Systembygging
 • Innovasjon

Referansekunder

Sertifisering: Sellicha

Segment i oljesektoren
Vedlikehalds-tenester
Operasjonelle og fagretta tenester
Ingeniør-tenester
Innkjøp, konstruksjon og installasjon
Brønntenester
Rigg og boretenester
Utstyr til plattform, flytande installasjonar og supplyfartøy
Subseautstyr og installasjonar
 0017 594 stadpipe
Stadpipe AS
 • Selje
 • 57 85 68 80
 • Nils-Per Sjåstad

Stadpipe holder til på Stadlandet, og vi har utviklet oss til å bli blant landets fremste spesialister på avanserte rørsystemer i plast. Det som driver oss er å finne de beste løsningene tilpasset kundens behov. Vårt engasjerte, tverrfaglige miljø, består av rundt 25 meget kompetente medarbeidere.

På eget verksted har vi riktig utstyr, kompetanse og teknologi, som sikrer at du får den beste service og oppfølging, med levering innenfor avtalte tidsfrister. Vi overlater vi ingenting til tilfeldighetene. Stadpipe designer spesialkonstruksjoner, “fra gul lapp til ferdigstillelse», etter dine behov og spesifikasjoner.

Ekspertiseområder

 • Prosjektering/planlegging
 • Design og 3D-visualisering
 • Prosjektledelse
 • Tekniske beregninger
 • Installasjon
 • Vedlikehold og inspeksjon

Referansekunder

 • Kværner
 • Halliburton
 • Mongstad Eiendomsselskap
 • Schlumberger Norge AS
 • CCB Mongstad

Sertifisering: Achilles,Sellicha

Segment i oljesektoren
Vedlikehalds-tenester
Innkjøp, konstruksjon og installasjon
Stadt sj transport
Stadt Sjøtransport AS
 • Flora
 • 57744950
 • Per W. Saltvedt

Stadt Sjøtransport er et Florø-basert selskap som tilbyr et bredt spekter av marine tjenester, hovedsakelig knyttet til havnebuksering, assistanse skipsverft/havbruk, tauing og redningsassistanse

Ekspertiseområder

 • Kystslep
 • Langslep
 • Havneassistanse
 • Float on Float off
 • Berging

Referansekunder

 • Ulstein verft v/Steinar Glimsdal
 • Ugland v/ Tommy Christensen
 • Havyard Leirvik v/Nils Inge Yndestad
 • Grieg Logistics v/Morten Graff
 • Sibelco Aaheim v/Torgeir Breivik
 • Westcon Florø v/ Olav Rimmen

Sertifisering: Achilles,ISO

Segment i oljesektoren
Transport og logistikk
 0010 615 stadt towing
Stadt Towing Tank AS
 • Vågsøy
 • 92645109
 • Vegard Å. Larssen

Stadt Towing Tank AS utfører hydrodynamiske analyser og modellforsøk for den marine bransjen i Norge og internasjonalt.

Ekspertiseområder

 • Hydrodynamikk
 • Analyse
 • Sensorsystem

Referansekunder

 • Marin Teknikk
 • Palmer Johnson, Rolls-Royce
 • Skipskompetanse
 • Ulstein
 • Fjellstrand
 • DNV.GL
 • Straumkraft AS

Sertifisering:

Segment i oljesektoren
Operasjonelle og fagretta tenester
Ingeniør-tenester
 0016 595 staro tech
Staro Tech AS
 • Flora
 • 99003106
 • Bjørn Wiik

Staro Tech AS er ein mekanisk verkstad som kan tilby vedlikehald, reparasjon, modifikasjonar og produktutvikling frå ide til ferdig produkt. Vi har lang erfaring innan industri og offshore, slik at vi veit kva som trengs og kan levere eit produkt etter kunden sine spesifikasjonar. Fagarbeidarar, eit godt nettverk og kjennskap til marknaden, gjer Staro Tech AS i stand til å takle dei mest kompliserte utfordringane innan hydraulikk og mekanisk arbeid. Staro Tech AS har utstyr og kompetanse til å maskinere delar. Vi produserer delar for kundar og samarbeidspartnarar.

Ekspertiseområder

 • Mekanisk arbeid
 • Hydraulikk
 • Maskinering
 • Produktutvikling

Referansekunder

 • Statoil
 • Odfjell Drilling
 • Odfjell Technology
 • Ewos

Sertifisering: Achilles

Segment i oljesektoren
Vedlikehalds-tenester
Ingeniør-tenester
Boreutstyr og boretenester
Utstyr til plattform, flytande installasjonar og supplyfartøy
Subseautstyr og installasjonar
Strukturplast
Strukturplast AS
 • Gloppen
 • +47 57 86 61 33
 • Frode Lindvik

Strukturplast er ledende i Norge på polyuretan (PUR/PU). Vi utvikler og produserer elastiske komponenter.

I samarbeid med kunde skreddersyr vi optimale produktløsninger til en rekke bruksområder. Vi har over 70 års erfaring og er i dag en foretrukket samarbeidspartner for flere globale aktører.

Vi tilbyr også vårt egenutviklede material NORSelast® – et av verdens sterkeste elastiske material, til de mest krevende komponentene i de mest krevende miljø for de som har de strengeste kravene til holdbarhet.

Ekspertiseområder

 • Formstøping av polyuretan

Referansekunder

 • Rolls Royce Marine
 • TechnipFMC
 • PGS
 • Vik Ørsta
 • Marina Solutions
 • Selstad
 • Brødrene Aa

Sertifisering: ISO

Segment i oljesektoren
Ingeniør-tenester
Subseautstyr og installasjonar
Seismikk og G&G
 0044 597 stryvo
Stryvo Florø AS
 • Flora
 • 94026977
 • Monica Ulirksen

Stryvo Florø AS er ei bedrift i Stryvo Group AS som nyleg er etablert i Florø. Stryvo Group er ISO sertifisert, og Stryvo Florø har eit nært samarbeid med søsterbedrifta Stryvo AS i Stryn.

Stryvo Florø tilbyr avansert dreiing og maskinering for operatørselskap, serviceselskap og andre kunder i Florø-regionen. Avansert maskinering i 5-akse maskineringssenter og dreieautomat vil saman med avansert programmeringsverktøy gi god tryggheit for hasteprosjekt for heile oljenæringa i Sogn og Fjordane.

Ekspertiseområder

 • Programmering av styrt maskin 3D maskinering i 5 akse
 • maskineringssenter 3D programmering i 5 akse dreieautomat

Referansekunder

 • Westcon
 • Stryvo AS

Sertifisering:

Segment i oljesektoren
Vedlikehalds-tenester
Ingeniør-tenester
Innkjøp, konstruksjon og installasjon
Brønntenester
Boreutstyr og boretenester
Utstyr til plattform, flytande installasjonar og supplyfartøy
Subseautstyr og installasjonar
 0044 598 stryvo
Stryvo Group AS
 • Stryn
 • 48083333
 • Jostein Bøe

Stryvo AS er eit av 4 selskap i Stryvo Group AS. Vi har ein visjon om å skape meirverdi for våre kundar gjennom produktkvalitet og gjennomføringsevne.

Stryvo fabrikkerer ulike kundespesifikke mekaniske produkt. Vi er ein leiande aktør på maskinering/dreiing og har ein allsidig og avansert maskinpark. Stryvo er også leiande på sertifisert avansert sveis og dokumentasjon av alt frå konstruksjonsstål til superduplex/inconel. For olje- og gasskundar leverer vi produkt til subsea og topside. Stryvo er ein viktig prototypebyggar for kundar i olje- og gassmarknaden. Vi produserer ei rekke produkt for maritime kundar. Stryvo har også offshorebemanning.

Ekspertiseområder

 • Design av mekaniske produkt
 • Enginering
 • Prosjektleiing
 • Produksjon av mekaniske produkt
 • Avansert maskinering
 • Avansert dreiing
 • Avansert sveising
 • Trykktesteutstyr 2000bar
 • Strekktestbenk 300T
 • Hydraulikktest med partikkeltelling

Referansekunder

 • Aker Solutions
 • Rolls Royce
 • Kongsberg Evotech
 • Westcon
 • National Oilwell
 • GDF
 • Technip
 • Aibel
 • Teekay

Sertifisering: Achilles,Sellicha,ISO

Segment i oljesektoren
Vedlikehalds-tenester
Ingeniør-tenester
Innkjøp, konstruksjon og installasjon
Brønntenester
Boreutstyr og boretenester
Utstyr til plattform, flytande installasjonar og supplyfartøy
Subseautstyr og installasjonar
 0043 614 subsea hydraulic
Subsea Hydraulic Components AS
 • Førde
 • 95784570
 • Magne Rød

Selskapet har utvikla fleire løysingar med undervanns pumpemodular for hydraulikk. Selskapet kan tilby undervanns filtermodular for MEG filtrering.

Ekspertiseområder

 • Pumpemodular for hydraulikk

Referansekunder

 • Siemens
 • SubC Solutions

Sertifisering: Achilles

Segment i oljesektoren
Subseautstyr og installasjonar
Smc
Sunnfjord Maritime Consortium AS
 • Fjaler
 • 901 29 440
 • Stein Arne Ottesen

Årelang erfaring med offshore mekanisk , rigging og derigging prosjekter. Sunnfjord Maritime Consortium er eit strukturert og dynamisk konsortium med forutsigbarhet og fleksible løsninger. Vi tilbyr direkte kjøp fra OEM. Teknisk personell inngår i prosjektteam som gir mulighet til å kombinere aktiviteter gjennom flere dyktige personale. Vi tilbyr også dokumentasjon kontroll og lokale verksted og service.

Ekspertiseområder

 • Ingeniør tenester
 • Inspeksjon integritet
 • Sakkyndig virksomhet
 • Utstyr
 • Service
 • Multi skilled personnel
 • Tilkomstteknikk

Referansekunder

 • Lutelandet Offshore

Sertifisering: Achilles

Segment i oljesektoren
Vedlikehalds-tenester
Operasjonelle og fagretta tenester
Ingeniør-tenester
Innkjøp, konstruksjon og installasjon
Utstyr til plattform, flytande installasjonar og supplyfartøy
Swireos logo
Swire Oilfield Services AS
 • Flora
 • 91885730
 • Asle Skaanevik

Swire Oilfield Service tilbyr utleie av lastebærere og tjenester innenfor flere fagområder. Vi leverer Inspeksjon av løfteutstyr og annet utstyr, mekanisk vedlikehold, sand-blåsing og maling,Test, IMO sertifisering og NDT tjenester samt salg av løfteutstyr og kjemikaliehåndtering for å nevne noen. Vår målsetning er å kunne tilby tjenester innen alle segmenter for livsløpet til et asset,og vil i de fleste tilfeller fremstå som en one-stop-shop. Vår ambisjon er å være den enkleste leverandøren å forholde seg til.

Referanser Ecolab Schlumberger Halliburton Statoil Baker Hughes Clariant Asco Kraemer

Sertifisering: Achilles,ISO

Segment i oljesektoren
Vedlikehalds-tenester
Innkjøp, konstruksjon og installasjon
Utstyr til plattform, flytande installasjonar og supplyfartøy
Subseautstyr og installasjonar
Transport og logistikk
Tess
Tess Nord AS
 • Flora
 • 90217882
 • Arve Sandvik

TESS er landets ledende leverandør av slanger og slangetilbehør for alle formål med tilhørende tjenester. Nord-Europas største slangelager sikrer rask levering av alle typer slanger. TESS er også en ledende aktør og leverandør av produkter, service og tjenester til sveis, verktøy, personlig vern, oljevernberedskap, miljøsikring og rekvisita. TESS har lang erfaring med olje- og gassindustrien onshore- og offshore. Vi byr på hele vårt vare- og tjenesteomfang til denne bransjen. Til olje- og gassindustrien har vi alle sertifiseringer og kvalifikasjoner som kreves.

Ekspertiseområder

 • Hydraulikkslanger
 • Bunkringsslanger
 • Drift & vedlikeholdsprodukter
 • Sveiseprodukter

Referansekunder

 • Statoil
 • Shell
 • Aker Soulutions
 • ExxonMobil
 • FMC Technologies
 • Schlumberger
 • Seadrill

Sertifisering: Achilles,Sellicha,ISO

Segment i oljesektoren
Vedlikehalds-tenester
Operasjonelle og fagretta tenester
Subseautstyr og installasjonar
 0014 599 tuboscope
Tuboscope Norge A/S
 • Flora
 • 92236312
 • Trond Vasset

Vi er etablert i Florø som ei avdeling av Tuboscope Norge A/S. Vi leverer inspeksjon, klargjøring av OCTG samt inspeksjon av drillpipe og anna drillingutstyr.

Ekspertiseområder

 • Inspeksjon
 • NDT Tjenester

Referansekunder

 • Statoil
 • Vallourec
 • Total
 • Supply chain Managment
 • KCA Deutag
 • Odfjell
 • Petroleumservices

Sertifisering: Achilles,ISO

Segment i oljesektoren
Vedlikehalds-tenester
Brønntenester
Boreutstyr og boretenester
 0013 600 vaardal
Vaardal as Blikk & Ventilasjon
 • Flora
 • 57742275
 • Svend Vaardal

Vil tilbyr generelle blekkslagartenester og verkstadproduksjon. Vi tilbyr også tynnplatehandsaming frå 0,6 mm - 4 mm og røyrmantling.

Ekspertiseområder

 • Tynnplatebearbeiding

Referansekunder

 • Fjordbase
 • Ramco
 • Halliburton
 • West Industri Service
 • Ewos
 • Felleskjøpet

Sertifisering:

Segment i oljesektoren
Utstyr til plattform, flytande installasjonar og supplyfartøy
 0012 601 verktoy
Verktøy Maskin AS
 • Flora
 • 57743588
 • Kjem

Vi leverer alt av sveiseutstyr, handverktøy, små og store industrimaskiner, elektroverktøy, alle typar batteri, gass og alle typar hydrauliske jekkar. Vi er forhandlar for Air Liquide. Firmaet har eksistert sidan 1982 og er etablert i nye tidsriktige lokale på Botnastranda like ved Fjord Base.

Ekspertiseområder

 • Industri gasser
 • Sveisemaskiner
 • Elektroder
 • Forbruks matriell
 • Batteri
 • Utleie av kontorlokale / lager

Referansekunder

 • Bilfinger industrial
 • Florø mekaniske verksted
 • Havyard Leirvik
 • West industri Service

Sertifisering:

Segment i oljesektoren
Vedlikehalds-tenester
 0011 602 vestnes ocean
Vestnes Ocean AS
 • Flora
 • 40402072
 • Jonny Bjørnset

Vestnes Ocean er ein skandinavisk leverandør av framtidsretta løysingar for interiør. Vi leverer komplette løysingar for interiør og utrusting av skip. Vestnes Ocean leverer design, ingeniørtenester, isolasjon, veggsystem, golvløysingar, tak, bysseutstyr, gardinar og sjølvsagt våre eigne møbellinjer men namna “Keys” og “Willy”. Desse er utvikla i lag med profesjonelle designarar. Vi sikrar at du får kvalitet og design som tilfredstillar dine krav.

Ekspertiseområder

 • Komplett løysing til interiør
 • Møblar til skip og rigg
 • Interiørdesign og ingeniørtenester
 • Installasjon
 • Innovasjon

Referansekunder

 • Bourbon
 • Ulstein
 • Odfjell
 • Westcon
 • STX Europe
 • Grieg Shipping
 • Olympic Shipping
 • Havyard
 • Farstad Shipping
 • Technip
 • COSL
 • L&T Shipbuilding
 • PGS

Sertifisering: Achilles,ISO

Segment i oljesektoren
Utstyr til plattform, flytande installasjonar og supplyfartøy
Vinje industri logo 200px
Vinje Industri AS
 • Flora
 • 41048447
 • Ragnar Torkildsen

Vinje Industri utfører entrepriseoppdrag innanfor alle mekaniske disiplinar og hydraulisk montasje on- og offshore. Vinje Industri leier ut personell og operatørar innanfor alle mekaniske fag. Vinje Industri har ein erfaren engineeringavdeling som kan utføre oppdrag frå planlegging til ferdig produkt. Vinje Industri har ein av dei største utleigeparkane av sveiseutstyr og verktøy til hydraulisk montasje, samt 3D scanne utstyr.

Ekspertiseområder

 • Ingeniørtenester
 • Rør
 • Stålkonstruksjoner
 • Montasje
 • Offshorearbeid
 • 3D scanning
 • Sveising
 • Industrirør
 • Rørbøying

Referansekunder

 • North Atlantic Drilling
 • BP Norge AS
 • Conoco Philips
 • Cosl Drilling Europe AS
 • Dolphin Drilling
 • National Oilwell Varco
 • Odfjell Drilling
 • Songa Offshore
 • Statkraft Statoil Transocean
 • Westcon Yard MH Wirth

Sertifisering: Achilles,Sellicha,ISO

Segment i oljesektoren
Vedlikehalds-tenester
Operasjonelle og fagretta tenester
Ingeniør-tenester
Innkjøp, konstruksjon og installasjon
Boreutstyr og boretenester
Utstyr til plattform, flytande installasjonar og supplyfartøy
Walcon installation logo centered pms
Walcon Installation AS
 • Flora
 • 91720347
 • Even Wiik

Vi leverer fabrikasjon og installasjon av røyrsystem, stålkonstruksjonar og mekaniske anlegg. Vi leiger ut fagpersonell som ingeniørar, prosjektleiarar, arbeidsleiarar, røyrleggarar, sveisarar, mekanikarar og platearbeidarar.

Ekspertiseområder

 • Røyrlegging
 • Utleige av fagpersonell

Referansekunder

 • Ulstein Verft AS
 • Vard Group
 • Havyard Ship Technology AS
 • Westcon Yards AS

Sertifisering:

Segment i oljesektoren
Vedlikehalds-tenester
Operasjonelle og fagretta tenester
Walcon maritime logo centered pms
Walcon Maritime AS
 • Flora
 • 91720347
 • Even Wiik

Walcon Maritime AS leverer fabrikasjon og installasjon av røyrsystem.

Ekspertiseområder

 • Hydraulikk

Referansekunder

 • Ulstein Verft AS
 • Vard Group
 • Havyard Ship Technology AS
 • Westcon Yard AS

Sertifisering:

Segment i oljesektoren
Vedlikehalds-tenester
Operasjonelle og fagretta tenester
 0008 617 weatherford
Weatherford Norge AS avd. Florø
 • Flora
 • 91381866
 • Knut Strømsøy

Vi tilbyr sammensskruing av brønnutstyr på foringsrør og boreutstyr med hjelp av skrumaskiner samt lager av nedihullsutstyr som float shoe, float collars og centralizere.

Ekspertiseområder

 • Brønnutstyr
 • Foringsrør
 • Nedihullsutstyr

Sertifisering: Achilles,Sellicha,ISO

Segment i oljesektoren
Brønntenester
Wergeland gruppa
Wergeland Holding AS
 • Gulen
 • 57 78 18 00
 • Irene K Wergeland

Wergeland Holding eig store industriareal i Fensfjordbassenget med ISPS- hamn vis avis Mongstad.

Ekspertiseområder

 • Basedrift
 • Farleg avfall
 • Vedlikehald
 • Lager

Referansekunder

 • Statoil
 • Gulen Base
 • GC Rieber

Sertifisering: Achilles,ISO

Segment i oljesektoren
Vedlikehalds-tenester
Boreutstyr og boretenester
Subseautstyr og installasjonar
Transport og logistikk
 0004 609 westcon
Westcon Yards Florø
 • Flora
 • 48167846
 • Mikael Johansen

Vi tilbyr reparasjon og ombygging av skip samt nybygging av subseamodular og røyr til subsea. Westcon tilbyr riggvedlikehald og mekanisk verkstad.

Ekspertiseområder

 • Reparasjon og bygging av skip, subsea og rigg
 • Tenester innan sveis, rør og mekanisk

Referansekunder

 • Statoil
 • Total
 • Subsea7
 • One Subsea
 • Technip
 • Kongsberg Oil & Gas
 • Farstad
 • Havila
 • Island Offshore
 • Fjord1

Sertifisering: Achilles,Sellicha,ISO

Segment i oljesektoren
Vedlikehalds-tenester
Ingeniør-tenester
Innkjøp, konstruksjon og installasjon
Subseautstyr og installasjonar
 0011 607 west industri conracting
West Industri Contracting AS
 • Flora
 • 57 75 27 00
 • Arne Kleiven

Vi er ressursleverandør av mekanisk fagpersonell til oppdrag on- og offshore.

Vi kan tilby fagpersonell med kunnskap innan fabrikasjon, montasje, vedlikehald, testing og ferdigstilling, arbeidsleiing, industrirøyrlegging, platearbeid, sveising, rigging og boltetrekking.

Ekspertiseområder

 • Utleige av fagpersonell

Referansekunder

 • Kværner
 • Aibel
 • Aker

Sertifisering:

Segment i oljesektoren
Vedlikehalds-tenester
Operasjonelle og fagretta tenester
 0005 608 wis
West Industri Service AS
 • Flora
 • 57 75 27 00
 • Arne Kleiven

Vi leverer fabrikasjon og installasjon av røyrsystem, stålkonstruksjonar og mekaniske anlegg. Vi leverer varer og tenster til subsea. Vi leiger ut fagpersonell innan ingeniør, prosjektleiarar, arbeidsleiarar, røyrleggarar, sveisarar, mekanikarar og platearbeidarar.

Ekspertiseområder

 • Mekanisk vedlikehold
 • Røyrlegging
 • Utleige av fagpersonell

Referansekunder

 • Statoil
 • GdF Suez E&P Norge
 • Subsea7
 • Aker Solution AS
 • Halliburton AS
 • Oceaneering Asset Integrity
 • Odfjell Drilling AS
 • Saga Fjordbase AS

Sertifisering: Achilles,ISO

Segment i oljesektoren
Vedlikehalds-tenester
Operasjonelle og fagretta tenester
Ingeniør-tenester
 0009 616 west mekan
West Mekan Produksjon AS
 • Eid
 • 4757885155
 • Konrad Skibenes

Vi tilbyr maskinering av store og små komponentar og sveising av mindre komponentar. God finish og høy kvalitet.

Ekspertiseområder

 • Maskinering

Referansekunder

 • National Oilwell Varco
 • Bandak
 • Scana Volda
 • ZF
 • Holland Jachtbouw
 • Brødrene Aa

Sertifisering: ISO

Segment i oljesektoren
Innkjøp, konstruksjon og installasjon
 0009 604 w giertsen
W. Giertsen Services
 • Flora
 • 93460038
 • Ivar Høyvik

W. Giertsen er totalleverandør av løfteutstyr. Vi har stort lager og produserer løfteskrev, løftebjelkar, virestropper m.m. Våre Vitaltaljer er godkjent for offshorebruk og vi har også eit stort lager med kranvire 8 - 32 mm.

Ekspertiseområder

 • Leiande på ståltau
 • Dyneema løfteslings
 • Avanserte løfteberegninger
 • Regelverk
 • Rådgivning

Referansekunder

 • Statoil
 • Odfjell
 • Tuboscope
 • Ramco
 • COSL
 • Otic
 • Oceaneering
 • Subsea7
 • Technip
 • DOF
 • NOV
 • +MacGregor
 • TTS

Sertifisering: Achilles,ISO

Segment i oljesektoren
Innkjøp, konstruksjon og installasjon
 0002 611 wis vvs
WIS VVS Miljø AS
 • Flora
 • 91379696
 • Bjørn Inge Igland

WIS VVS Miljø AS er eit røyrleggjarfirma i Flora kommune. Vi har kontor og verkstadlokale på Fjordbase. Vi kan vise til lang fartstid innan røyrleggarfaget, og vi har erfaring frå ei rekke større prosjekt innan VVS. WIS VVS Miljø AS har også eigne industrirøyrleggarar. Innan brannsikkerheit kan vi utføre kontroll, sertifisering og service på pulver-/skum-/CO2-apparat og brannslangar, både til privat, offentleg og industrimarknaden.

Ekspertiseområder

 • VA (Vatn og avløp)
 • VVS (Varme, Ventilasjon og Sanitær)
 • Brannservice

Referansekunder

 • Fjord Base AS
 • Skanska Norge AS

Sertifisering:

Segment i oljesektoren
Vedlikehalds-tenester
X 4fc8c45292bc9cb7a3eeec25b87427605e8912e7adb9b0fad138668356a95dcf

Leverandørkatalogen frå Maritim Forening Sogn og Fjordane gjev ei god oversikt over alle verksemder i fylket som har petroleumsrelatert omsetning. Ved å nytte søkeverktøyet øvst på sida kan verksemdene sorterast etter kva varer og tenester dei leverer og kva sertifiseringar dei har.

Norwegian cc82743eba2e8323d85f079e40c6856741b33589bfca7433d7b72c65b69a0880 Norsk versjon

Welcome to the supplier manual which gives an overview of the companies in Sogn og Fjordane that deliver products and services to the petroleum industry. By using the search tools you can easily find the companies that deliver within your segment.

English ab16e2ed1054de7502c211aebb41e2bb3af2aac816bd1f703231e25f878fc6d0 English versjon